Råd vid bilköp

Att köpa bil är för många en av de största ekonomiska affärer de gör, efter bostadsköp. Som alltid vid större affärer gäller devisen att ju mer du vet - desto mindre är risken för misstag och otrevliga överraskningar längre fram.
Men vad kostar det att äga en bil? Vilken form av finansiering passar just dig och dina behov – leasing, billån eller kontantköp? Vad blir kapitalkostnaden respektive driftskostnaden för en bil, sett över tid?
Hav förtröstan, vi skall bena lite i begreppen för att bistå i ovan frågor!

Vi börjar med att titta på kapitalkostnaden, vilket ofta benämns ”värdeminskning” i folkmun i bilsammanhang. Schablonmässigt brukar man räkna med en värdeminskning om 50% över tre år och 1500 mils körning per år. Den devisen kan även appliceras på begagnade bilar, även om marknadsvärdet procentuellt i regel sjunger långsammare ju äldre bilen blir. Trots det, är det en god idé att följa samma matematik, då man på så vis per automatik även gör avsättning för det högre underhållsbehov en äldre bil har samt bygger in sparandet till nästa bilbyte!

Ponera att vi köper en bil för 7,5 prisbasbelopp, det vill säga 336.000 kronor, då kommer vår kapitalkostnad se ut enligt följande modell, beräknat på 4,95% i årsränta och 80% belåning:
((336.000 x 0,8 x 0,0495)/2)/1500 mil = 4,44 kronor/mil i genomsnittlig kapitalkostnad. Lägg därtill avskrivningen om 50% över de 4500 milen: (336.000/2)/4500 = 37,33 kronor/mil. Vi kan därmed konstatera att kapitalkostnaden i sig i dessa lågräntetider är något man kan leva med. Faktum är, att med Stockholmsbörsens genomsnittliga avkastning om 11%/år de senaste 30 åren, är det en bättre affär att lägga en finansiering på bilen och låta ditt kapital jobba för dig istället för att låsa upp det i bilen med ett kontantköp!
Därmed har vi rett ut hur bilhandlare kommer fram till värdeminskningskalkylerna de gör när du skall köpa eller byta in din bil. Vill du läsa mer om bilfinansiering och goda tips kring detsamma bör du ta en titt här!

So far so good – kapitalkostnaden är i regel relativt förutsägbar på bilar. Den största osäkerhetsfaktorn vid köp av begagnad är driftskostnaden. För att inte gå i de värsta fällorna bör du som ett minimum kolla dessa punkter på det tilltänka köpobjektet:
• Kontrollera att bromsar, styrning, lampor, vindrutetorkare och andra rörliga delar fungerar som de ska.
• Undersök om lacken är skadad.
• Kontrollera att bilen levereras med de detaljer som står med i köpekontraktet.
• Anteckna de avvikelser du hittar och be säljaren skriva under.
• Kontrollera att alla handlingar som hör till bilen finns med.
Fortfarande osäker och vill veta mer inför stundande bilköp? Då rekommenderar vi dig att surfa in här! där massor av information och hjälpsamma tips finns samlat.

Lycka till, och mycket nöje med din nya bil!

/MotorApa

No Comments Yet.

Leave a comment

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: