Privatimport av bil, hur gör man?

Många är vi som funderat på att ta hem en bil från Tyskland, Spanien eller kanske Italien t ex, dels på grund av priser men självklart även på grund av att många är skonade från vägsalt och lågmilade.
Utöver det vanliga, dvs kontrollera skick, servicehistorik, ägarhistorik med mera finns några saker till att ta hänsyn till. Hur det hela går till beror till att börja med på om bilen är ny eller begagnad samt om bilen kommer från EU, EES eller utanför de två tidigare.

Låt oss börja med att kika på hur det hela går till med import från annat EU-land, eller "införsel" som det egentligen heter då. Nedan följer ett utdrag ur Transportstyrelsens skrivning avseende införsel av privatfordon.

1. Teckna en trafikförsäkring för tillfällig registrering
Teckna en trafikförsäkring för tillfällig registrering hos ett svenskt försäkringsbolag om du ansöker om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen. Av ditt försäkringsbolag får du då ett trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering som du ska bifoga din ansökan om ursprungskontroll. Det är ett särskilt bevis som anger försäkringsbolagets bolagskod, sökandens uppgifter samt uppgifter om fordonet. Beviset har en giltighetstid på antingen 30 eller 90 dagar.

Om fordonet har en giltig utländsk registrering och en gällande utländsk trafikförsäkring, får du köra fordonet i högst en vecka från det att fordonet fördes in i landet. För att få köra fordonet efter att den första veckan passerat krävs en tillfällig registrering.

Enda undantaget är dagen då du ska utföra registreringsbesiktningen. Då får du köra kortast lämpliga väg till och från besiktningsstationen, under förutsättningen att du har en skriftlig kallelse dit tillsammans med en giltig trafikförsäkring. Den skriftliga kallelsen kan du få från besiktningsstationen du har tid hos.

När du ansöker om ursprungskontroll ska du ange om du tänker ansöka om tillfällig registrering. Beslut om tilldelning av tillfällig registrering tas först i samband med godkännandet av ursprungskontrollen.

Vid tillfällig registrering i samband med import beviljar Transportstyrelsen antingen ett obegränsat eller ett begränsat användande.
Observera! När du importerar ett fordon från ett land utanför EU/EESinnebär den tillfälliga registreringen alltid ett begränsat användande. Den begränsade användningen innebär att du bara får använda fordonet för en färd kortast lämpliga väg

 • från en hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal där ditt fordon kan ställas upp i väntan på registreringsbesiktning
 • till eller från besiktning.

Observera även att tillfällig registrering inte kan tilldelas de fordon vars ägare yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller släpfordon. Detta enligt 22 § lagen om vägtrafikregister (2001:558). Ett fordon får heller aldrig användas i yrkesmässig trafik med hjälp av en tillfällig registrering.

2. Ansök om ursprungskontroll
För att din ansökan om ursprungskontroll ska kunna hanteras så smidigt som möjligt, är det viktigt att du redan från början sänder in rätt handlingar och ger oss rätt information. Skulle din ansökan sakna någonting kommer en av våra utredare att skicka hem ett brev om komplettering till dig.

Du kan ansöka om ursprungskontroll på två sätt:

 • Via e-tjänsten Ansök om ursprungskontroll. Sista steget i e-tjänsten skapar en bekräftelse som du måste skriva ut, underteckna och bifoga dina övriga handlingar.
 • Via en pappersblankett som du når via länken nedan, eller som du kan beställa från kundtjänst för fordonsfrågor på nummer 0771-14 15 16.
  Ansökan om ursprungskontroll

Handlingar som skall skickas in till Transportstyrelsen:

 • Undertecknad bekräftelse (om du har använt vår e-tjänst) eller ifylld ansökningsblankett.
 • Registreringsbevis från ursprungslandet i original, om ett sådant är utfärdat. Vid ursprungskontrollen kontrolleras att fordonet är fritt för omsättning inom EU och att fordonet varit permanent registrerat i föregående registreringsland. Registreringsbeviset ska du få av säljaren.
  Observera att Trasnportstyrelsen begär in samtliga delar av registreringsbeviset i original (om det finns fler) och att de sedan inte lämnar tillbaka inskickade originalhandlingar.
  Registreringsbevis från ursprungslandet
 • Köpehandling, kvitto eller annan handling som visar hur fordonet har blivit ditt. Det räcker att du skickar in en kopia och du kan dölja priset som du har betalat om du vill. Av köpehandlingen ska det framgå att det är ett kvitto, vem som är säljare respektive köpare, vad som sålts och datum för försäljningen. Observera att identifieringsnummer (chassinummer) eller annan specifik uppgift för fordonet måste vara angivet. Köpehandlingen ska du få av säljaren.

Är fordonet oregistrerat ska du i vissa fall även skicka in något av följande dokument:

 • ”Certificate of conformity” (CoC), det vill säga fordonets helfordonsgodkännande. Detta gäller om fordonet är nytt (saknar tidigare permanent registrering) och om ett sådant intyg har utfärdats. Helfordonsgodkännandet ska du få av tillverkaren eller, i vissa fall, av generalagenten. Sänd in originalet till Transportstyrelsen.
 • Tillverkarintyg om det inte finns en utfärdad registreringshandling eller ett CoC-dokument för fordonet. Sänd in en kopia till Transportstyrelsens. Ett tillverkarintyg i original på tunga fordon samt lätta och tunga släp krävs vid registreringsbesiktningen. Tillverkarintyget ska du få av tillverkaren eller generalagenten.
 • Utländskt intyg om enskilt godkännande om fordonet är nytt och det inte finns en utfärdad registreringshandling, och fordonet är producerat i en såpass låg serie att inget CoC-dokument finns. Observera att ett sådant här intyg även måste godkännas separat av Transportstyrelsen i Borlänge för att kunna användas som underlag vid en registreringsbesiktning. Ladda ner blanketten för den ansökan nedan.
  Ansökan om prövning av utländskt enskilt godkännande

Ansöker du om tillfällig registrering ska du bifoga:

Om du vill tillgodoräkna dig en tidigare godkänd trafiksäkerhetsprovning ska du dessutom bifoga:

 • En kopia av protokollet för den tidigare godkända trafiksäkerhetsprovningen. Ta sedan med originalet till besiktningsföretaget vid registreringsbesiktningen. Det är besiktningsföretaget som beslutar om trafiksäkerhetsprovningen kan tillgodoräknas i Sverige. Detta gäller endast en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning som utförts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG.

Observera! Originalhandlingar som vi kräver att du skickar in i samband med din ansökan arkiveras hos Transportstyrelsen. Du kan därför inte få tillbaka dina handlingar.

När ett fordon som importerats från ett EU/EES-land registrerats i Sverige, är Transportstyrelsen skyldiga att inom två månader meddela ursprungslandets registreringsmyndighet om detta (i enlighet med direktivet 1999/37/EG). Sådana meddelanden skickas med e-post varje dag. När myndigheten i ursprungslandet får kännedom om registreringen i Sverige, kan den avregistrera fordonet hos sig.

Skicka blanketten/bekräftelsen och övriga handlingar till Transportstyrelsen, 701 96 Örebro.

Tänk på att handlingarna är värdehandlingar. Skicka dem som rekommenderat brev så du får ett kollinummer samt kvittens på mottaget brev.

Fordonets ägare ska göra ansökan
Det är fordonets ägare, alltså den personen som ska vara registrerad ägare i Sverige, som ska ansöka om ursprungskontroll. Om ett ägarbyte görs innan fordonet registreras i vägtrafikregistret är den godkända ursprungskontrollen inte längre giltig. Då måste den nya ägaren göra en ny ansökan om ursprungskontroll, skicka in det nya kvittot och hänvisa till det tidigare ursprungskontrollärendet.

Ansökningsavgift och betalning
Ansökningsavgiften för ursprungskontroll är 700 kronor, som ska betalas i förskott. Om du ansöker via e-tjänst får du betalningsinformation direkt, och kan betala avgiften innan fakturan kommer. Om du väljer att ansöka via en blankett får du hem en faktura när Transportstyrelsen registrerat ärendet. Observera att du inte kan skicka in kontanta pengar, checkar eller motsvarande betalmedel till Transportstyrelsen. Ansökningsavgiften för ursprungskontrollen ska alltid sättas in på Transportstyrelsens särskilda konto för ursprungskontroll.

Om din ansökan även omfattar tillfällig registrering, tillkommer en ansökningsavgift på 450 kronor. Om du i ansökan valt flyttsak eller arvegods som importorsak, tillkommer en avgift på 600 kronor.

Observera att din bank kan ta ut en administrativ avgift vid utlandsbetalning. Detta kan innebära att hela ansökningsavgiften inte blir betald. Kontakta din bank för att kontrollera eventuella avgifter i förväg, om du ska betala från utlandet.

När du fyller i din ansökan om ursprungskontroll kommer du att behöva svara på följande:

Är fordonet nytt eller begagnat?
Fordonet räknas bara som nytt om det inte har registrerats permanent eller tagits i trafik i Sverige eller i något annat land tidigare.
Fakta om fordonet

 • Identifieringsnummer (chassinummer)
 • Fabrikat
 • Årsmodell eller fordonsår
 • Vägmätarställning (i kilometer)
 • Senaste utländska registreringsnummer
 • Senaste registreringsland
 • Typ av fordon (till exempel personbil, motorcykel, buss)
 • Färg

3. Vilken importorsak ska du välja?
När du ansöker om ursprungskontroll måste du ange vilken form av import du ska göra (en så kallad importorsak). Du kan välja bland flera olika alternativ:

 • Annat ändamål. Detta är den vanligaste importorsaken från ett annat EU-land. Det finns inga begränsningar i antalet fordon, men fordonet ska uppfylla samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv, såvida inte fordonet är av årsmodell 1969 eller äldre. Är fordonet importerat från ett land utanför EU och av årsmodell 1969 eller äldre? Då kan denna importkategori också användas, eftersom undantagsreglerna för eget bruk inte behöver tillämpas.
  Mer information om annat ändamål
 • Eget bruk. Är ditt fordon inte EG-typgodkänt behöver du troligen använda denna importorsak. Du får bara använda dig av denna kategori för ett fordon under en tolvmånadersperiod. Eget bruk kan bara användas av fysiska personer, det vill säga privatpersoner. Fordonet ska vara förvärvat utomlands av samma person som ansöker om ursprungskontrollen, eller av ett ombud som har gjort förvärvet på sökandes uppdrag genom en fullmakt.
  Mer information om eget bruk
 • Flyttsak. Du flyttar från ett annat land till Sverige, och du har ägt och brukat fordonet utomlands i minst tolv månader.
  Observera! Om fordonet förs in från ett annat EU-land eller EES-land behövs oftast inte tillvalet flyttsak för att fordonet ska kunna godkännas vid den tekniska kontrollen. Detta under förutsättning att ursprungslandet var EU-medlem eller EES-medlem när fordonet var nytt.
  Mer information om flyttsak
 • Diplomatfordon. Fordonet förs in i landet av en person som har diplomatstatus i Sverige.
  Mer information om diplomatfordon
 • Arvegods. Fordonet är tilldelat dig som ett arv efter en avliden som bott utomlands.
  Mer information arvegods
 • Returgods. Du har tidigare haft fordonet registrerat i Sverige, men du har under en viss tid haft det registrerat i ett land utanför EU. Observera att Tullverket först måste ha godkänt fordonet som returgods.

Hur lång tid tar det?
Transportstyrelsen påbörjar handläggningen av ditt ärende när de har tagit emot de handlingar som du har skickat in. Ärendet kan aldrig godkännas innan ansökningsavgiften är bokförd på Transportstyrelsens konto för ursprungskontroll. När ursprungskontrollen är klar får du ett brev med beslut från Transportstyrelsen.

3. Beställ tid för registreringsbesiktning och identitetskontroll
När ursprungskontrollen är godkänd kan du beställa tid för registreringsbesiktning och identitetskontroll hos ett besiktningsorgan. Swedac kan informera om vilka besiktningsorgan som finns tillgängliga.

Vid registreringsbesiktningen kan du behöva ha med dig fler handlingar
De dokument du sänt in till Transportstyrelsen i samband med ursprungskontrollen når besiktningsingenjören via en datalänk. Du kan utöver dessa ändå behöva ta med dig något eller några av nedanstående handlingar när du besöker ett besiktningsorgan för registreringsbesiktning och identitetskontroll. Kontakta besiktningsorganet för att ta reda på vad som gäller för just ditt fordon.

 • Uppgifter om fordonets tekniska data. Dessa uppgifter kan du få i en handling utfärdad av tillverkaren eller generalagenten, eller via en annan handling från föregående registreringsland.
 • Ett ”Certificate of Conformity” (CoC), det vill säga fordonets helfordonsgodkännande, eller ett intyg som visar att fordonet uppfyller samtliga särdirektiv. Normalt tas helfordonsgodkännandet in av registreringsmyndigheten i det land där fordonet först registreras och det dokumentet saknas därför för ett begagnat fordon. Men om du ändå har ett sådant dokument för fordonet, ska det tas med till registreringsbesiktningen. En sådan här handling kan du få av tillverkaren, generalagenten eller i vissa fall säljaren.
 • Vågsedel. I vissa fall utfärdas en vågsedel på plats vid registreringsbesiktningen, men i de fall det inte sker kan du behöva ha med en sådan.
 • Fordonets instruktionsbok. Instruktionsboken ska du få av säljaren.
 • Protokoll på en tidigare godkänd trafiksäkerhetsprovning. I vissa fall kan du tillgodoräkna dig en trafiksäkerhetsprovning som utförts i ett EU-/EES-land.

Det här görs vid en registreringsbesiktning
Fordonet identifieras tekniskt, kontrolleras ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och man fastställer också de fordonsuppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret.

Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat vad gäller bromsar, avgasrening och krocksäkerhet. Syftet är att fordonet ska vara anpassat till svenska förhållanden. EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Om fordonet inte är EG-typgodkänt men tidigare varit permanent registrerat i ett annat EU-land och det kan styrkas med ett registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige, under förutsättning att fordonet (gäller personbil, lätt lastbil och buss under 3,5 ton samt mc) är i seriemässigt standardutförande. För fordon som ursprungligen tillverkats i ett land utanför EU kan du behöva styrka vissa ytterligare krav.

Vad som sägs i stycket ovan gäller inte fordon som

 • är konstruerade för vänstertrafik
 • är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard
 • tillverkas i små serier.

Kontakta ett besiktningsorgan om du vill veta vad som gäller för just ditt fordon.
Avgasrening

Fordon måste vara avgasgodkända i Sverige för att få användas i trafik. Detta gäller för personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 3 500 kg och för dieseldrivna lastbilar och bussar med totalvikt över 3 500 kg.
Ett fordon som tidigare har varit registrerat och tagits i trafik i ett annat land inom EES-området uppfyller avgaskraven, under förutsättning att det inte är ombyggt eller trimmat. Det betyder att fordonet ska ha det utförande som fordonet har när det serietillverkas.
Lättnader för importorsakerna flyttsak, arvegods, eget bruk och diplomat
Fordonet kan i vissa fall få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening. Importorsakerna flyttsak, arvegods, eget bruk och diplomat ger samtliga vissa undantag från de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen.
Om ditt fordon är EG-typgodkänt, eller av årsmodell 1968 eller äldre, behövs inte dessa undantag vid registreringsbesiktningen. Kontakta ett besiktningsorgan för att säkerställa om ditt fordon kommer behöva omfattas av någon undantagsregel.

4. Fordonet tilldelas ett registreringsnummer
När registreringsbesiktningen och identitetskontrollen är godkänd registrerar besiktningsorganet fordonet i vägtrafikregistret. Fordonet tilldelas ett registreringsnummer automatiskt, och Transportstyrelsen skickar hem ett registreringsbevis och fordonets registreringsskyltar till dig som ägare.

Obs! Både registreringsbeviset och registreringsskyltarna skickas med automatik till den svenska adress du är folkbokförd på. Bevis och skyltar kan aldrig skickas till utlandet.

Registreringsnumret slumpas automatiskt fram utifrån de som är tillgängliga. Det finns ingen möjlighet att önska ett specifikt registreringsnummer. Om du ansökt om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen kommer du att få behålla det registreringsnummer du fick då, under förutsättning att den tillfälliga registreringen fortfarande är giltig när registreringsbesiktningen godkänns.

5. Kontrollbesikta fordonet
Om fordonet även behöver kontrollbesiktas kan kontrollbesiktningen göras direkt efter att registreringsbesiktningen är godkänd. Detta förutsätter att ett registreringsnummer har tilldelats. Om ditt fordon har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU-/EES-land, kan du tillgodoräkna dig den besiktningen när fordonet registreringsbesiktas i Sverige. Men detta gäller endast en obligatorisk utländsk trafiksäkerhetsprovning som utförts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG. Kontakta ett besiktningsorgan för att få veta om en kontrollbesiktning i samband med registreringsbesiktningen är aktuell för ditt fordon.

6. Ställ på fordonet
Efter att du har fått ditt registreringsbevis och dina registreringsskyltar av  Transportstyrelsen kan du begära att fordonet ställs på.
Om fordonet är trafikförsäkringspliktigt måste du ha en giltig trafikförsäkring för att kunna ställa på ditt fordon. Välj ett av följande alternativ:

 • Använd Transportstyrelsens för att ställa på ditt fordon.
 • Ring servicetelefon på nummer 0771-25 25 25.
 • Begär påställning skriftligt på registreringsbeviset.

När du ställt på fordonet skickas en faktura för fordonsskatten till dig.

7. Försäkra - KÖR!

MB C63

/MotorApa

 

2 Responses

 1. Mattias
  Tål att läsas några gånger, lättöverskådligt! Har funderingar på att importera och nu känner jag mig lite mer säker på hur det ska gå till. Tack!
  • admin
   Hej Mattias, tack för din kommentar! Härligt att du känner dig hjälpt av inlägget, det var exakt vårt mål med det! Lycka till med bilköpet! MVH MotorApa

Leave a comment

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: